سامانه مدیریت تجهیزات

سامانه مدیریت تجهیزات

این نرم افزار قابلیت کنترل تجهیزات شبکه که دارای پروتکل SSH یا Telnt هستند را دارا بوده و با درجه بندی تجهیزات در شبکه و استفاده از قابلیت “درج خودکار تجهیزات سیسکو”، امکان شناسایی تجهیزات متصل شده جدید به شبکه را فراهم می کند. لازم به ذکر است که پس از تعریف تجهیزات در شبکه و واگذاری حق دسترسی به تجهیزات، با رعایت حق دسترسی در سطح شبکه، امکان مشاهده کلیه دسترسی ها روی تجهیزات هر سازمان امکان پذیر می باشد . در این بخش، امکان حذف دسترسی برای یک کاربر روی تجهیز مشخص شده در شبکه، همچنین امکان ارائه دسترسی به کاربر در سطوح مجاز، امکان پذیر است. این نرم افزار قابلیت پشتیبانی از ابزارهای اساسی و کاربردی در سطح شبکه نظیر ping ، port scan ،IP scanner و TFTP را نیز فراهم می کند.

ویدئو سامانه مدیریت تجهیزات

دیاگرام سامانه مدیریت تجهیزات

سامانه مدیریت تجهیزات

محصولات دیگر ماهان

شبکه نتورک

تماس با مشاور

تلفنی 051-910-1270
واتساپ +98-901-014-6886